TETOSUOJASELOSTE - NÄPPÄRÄ NEITO

 

1. Rekisterinpitäjä: Näppärä Neito, Takojankuja 3 A 12 04220 Kerava

 

 

2. Rekisteriasioita hoitaa: Näppärä Neito, Takojankuja 3 A 12 04220 Kerava

Sähköposti: info@hyvaasiivousta.fi

 

 

3. Rekisterin nimi: Näppärä Neidon (markkinointinimi Hyvää siivousta) asiakasrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen sekä asiakasilmoitusten lähettämiseen sekä rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen.

 

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

 

Asiakasrekisteri sisältää Näppärä Neidon käyttäjiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja. Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja käyttäjien oman ilmoituksen perusteella.

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: Henkilön nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 

 

6. Tietojen luovutus

 

Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

7. Rekisterin suojaus

 

Asiakasrekisteriä säilytetään palvelimella, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän tai tämän yhteistyökumppaneiden tai palveluntarjoajien työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn palvelimeen työtehtäviensä vuoksi. Palvelin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi asiakasrekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

 

8. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö

 

Rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat henkilötietolakiin perustuvat oikeudet: Oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

 

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan seuraavaan osoitteeseen: Näppärä Neito, Takojankuja 3 A 12 04220 Kerava

Sähköposti: info@hyvaasiivousta.fi

 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

 

© Näppärä Neito 2020 – Kaikki oikeudet pidätetään